Title / Description
Rechtsbronnen der stad Zutphen : van het begin der 14de tot de tweede helft der 16de eeuw / uitg. door C. Pijnacker Hordijk. 's Gravenhage : Nijhoff, 1881