Title / Description
De verdediging van Nederland in 1629 : eene bijdrage tot de geschiedenis van het vaderland ; voor een groot deel uit onuitgegeven bescheiden zamengesteld / door J. P. de Bordes. Utrecht : Broese, 1856