Titel / Beschreibung
De visscherijen geheeten het vroon : ten jare 1433 aan de stad Leiden in erfpacht gegeven ; taalkundig onderzoek / door M. de Vries. Leiden : Brill, 1858