Title / Description
De reiniging der stad Groningen in verband met de veenkoloniën in hare voormalige jurisdictiën : van 't begin der vijftiende eeuw tot op den tegenwoordigen tijd / door H. J. Trip. Groningen : Versluijs, 1880