Titel / Beschreibung
Tijdrekenkundig register van oorkonden, berustende in het oud-archief der gemeente Hattem : opgemaakt volgens besluit van HH. Gedeputeerde Staten der provincie Gelderland, van 27 april 1850 / door P. Nijhoff. Arnhem : Nijhoff, 1854