Title

De geschillen over de afdanking van 't krijgsvolk in de Vereenigde Nederlanden in de jaren 1649 en 1650 en de handelingen van Prins Willem II / toegelicht met behulp van ongedrukte stukken uit het Huis-archief van Z. M. den Koning door J. A. Wijnne. Utrecht : Kemink, 1885