Title

Hortensius over de opkomst en den ondergang van Naarden / met vertaling en aanteekeningen van Prof. Peerlkamp en nalezingen en bijvoegsels van A. Perk. Utrecht : Kemink, 1866