Title

Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog : 1588 - 1598 / door R. Fruin. 's-Gravenhage : Nijhoff, 1899