Titel / Beschreibung
De Nederlandsche zeemacht in hare verschillende tijdperken geschetst : / door J. J. Backer Dirks. 's-Gravenhage. 1890 [erschienen] 1891
Inhalt