Title / Description
De Nederlandsche zeemacht in hare verschillende tijdperken geschetst : 2 / door J. J. Backer Dirks. 's-Gravenhage. 1890 [erschienen] 1891
Content