Title / Description
De Nederlandsche zeemacht in hare verschillende tijdperken geschetst / door J. J. Backer Dirks. 's-Gravenhage : Van Cleef, 1891
Content