Titel
De dichtwerken : / van Bilderdijk. Haarlem. 1858