Titel / Beschreibung
De S.D.A.P (Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland) : haar ontstaan, doel en streven geschetst ; (met een aanhangsel, bevattende het program, de statuten en op de partijkongressen aangenomen resolutiën) / door P. J. Troelstra. Amsterdam : Fortuijn, 1896