Title

Over de regeling van het hooger onderwijs / door J. R. Thorbecke ; uit zijne redevoeringen en aanteekeningen bijeenverz. door W. Thorbecke. 's Gravenhage : Nijhoff, 1876