Title

De werken : 1660,[3]. Publius Virgilius Maroos wercken in nederduitsch dicht vertaelt** / van J. van den Vondel. Uitg. door J. van Lennep. Herzien en bewerkt door J. H. Unger. Leiden. [1891]

Content