Titel / Beschreibung
Napoleon in Nederland / door G. F. Gijsberti Hodenpijl. Haarlem : Bohn, 1904