Titel / Beschreibung
De werken : . Publius Virgilius Maroos wercken in nederduitsch dicht vertaelt / van J. van den Vondel. Uitg. door J. van Lennep. Herzien en bewerkt door J. H. Unger. Leiden. [1891]