Title / Description
Heiligerlee en de ultramontaansche geschiedbeschouwing : toespraak, gehouden ter opening der academische lessen / door H. E. Moltzer. Groningen : Wolters, 1868