Title

Staten van de bevolking der steden en gemeenten van het Koningrijk der Nederlanden : op den 1. januarij 1840 ; naar aanleiding der jongste algemeene volkstelling. [S.l.] ; 's-Gravenhage : Alg. Lands Dr., 1841