Title / Description
Chronijcke van Ghendt : handschrift deelmakende van het archief van burchtgraaf Vilain XIIII, Bazel / door Jan van den Vivere ene eenige andere aanteekenaars der XVI1 en XVIIe eeuw. In 't licht gegeven door Frans de Potter. [S.l.] ; Gent : Leliaert, Siffer, 1885