Title / Description
De werken : . Koning Davids harpzangen - Jeptha / van J. van den Vondel. Uitg. door J. van Lennep. Herzien en bewerkt door J. H. Unger. Leiden. [1891]
Content