Title / Description
De Noorder-Lekdijk bovendams en de doorsteking van den Zuider-Lekdijk bij Culemborg : 1803 - 1813 ; eene bijdrage tot de geschiedenis van den Nederlandschen waterstaat geschetst en met onuitgegeven stukken toegelicht / door J. W. Welcker. 's-Gravenhage : Nijhoff, 1880