Title / Description
De gemalinnen van prins Willem I. / M. L. Camus-Buffet. In het Nederlandsch bew. door J. H. Groenewegen. Arnhem : Gouda Quint, 1894