Titel / Beschreibung
Werkzaamheid op gemeentelijk gebied : program van den Vrijzinnig-Democratischen Bond, vastgesteld op 24 Januari 1903 / met toelichtende aanteekeningen bewerkt door Joh. J. Belinfante. Haarlem : Tjeenk Willink, 1903