Title / Description
Nederlandsche spraakleer : ten gebruike bij inrichtingen van hooger onderwijs : . Stijlleer (rhetorica, letterkundige encyclopaedie en kritiek) / door W. G. Brill. Leiden. 1880