Title / Description
Nederlandsche spraakleer : ten gebruike bij inrichtingen van hooger onderwijs : 1. Klankleer, woordvorming, aard en verbuiging der woorden / door W. G. Brill. Leiden. 1871