Title / Description
Inleiding tot de poëzie : schets van een moderne poëtiek in vier boeken ; algemeene begrippen, lyriek, epiek, dramatiek / door Pol De Mont. Groningen : Wolters, 1898