Title / Description
J. van Vondels leeuwendalers : lantspel / met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Eelco Verwijs. Leeuwarden : Suringar, 1864