Title / Description
De kieswet en de voorschriften betreffende hare uitvoering : (wet van 7 september 1896, Stbl. no. 154) / toegelicht door J. A. Stoop. Groningen : Wolters, 1897