Title / Description
Dit es die historie ende leven vanden heilyghen heremijt Sint Jan van Beverley : die sijnder suster vercrachte ende vermoerde doer ingheven des viants. Also u die historie verclaren sal / naar den Brusselschen druk van Thomas van den Noot uit het begin der XVIde eeuw en den Antwerpschen druk van Jacob van Liesvelt uit het jaar 1543 uitg. door G. J. Boekenoogen. Leiden : Brill, 1903