Title / Description
Van de Schelde tot de Weichsel : nederduitsche dialecten in dicht en ondicht : 1. (Frankrijk - Zuid-Nederland - Noord-Nederland) / uitgekozen en opgehelderd door Joh. A. Leopold .... Groningen. 1882