Title / Description
Van de Schelde tot de Weichsel : nederduitsche dialecten in dicht en ondicht : 2. (Neder-Duitschland) / uitgekozen en opgehelderd door Joh. A. Leopold .... Groningen. 1882