Title / Description
Genoechelijcke history van den schricklijcken ende onvervaerden reus Gilias : hoe hy des grooten conincx wonderschoone dochter vant eylant helyce langhen tijt in bewaringhe hadde ... / naar den druk van 1641 uitg. door G. J. Boekenoogen. Leiden : Brill, 1903