Title / Description
Die schoone hystorie van Malegijs : eene schoone ende nieuwe historie autentijck, die dat vervaerlijck paert ros bevaert wan ... / naar den Antwerpschen druk van Jan van Ghelen uit het jaar 1556 uitg. door E. T. Kuiper. Leiden : Brill, 1903