Title / Description
Sinte Servatius legende / van Heynrijck van Veldeken. Naar een handschrift uit het midden der XVde eeuw voor de eerste mael uitg. door J. H. Bormans. Maestricht : Leiter-Nypels, 1858