Title / Description
Studiën in nederlandsche namenkunde / door Johan Winkler. Haarlem : Tjeenk Willink, [1900]