Title / Description
Biblia dudesch : Kolophon Deell 2: Hyr endiget sick dat boek der heymeliken openbaringe Sancti Johan-||nis ...... dar myt ock geendet wert ... de Bibel. vor alle andere [...] : Dat ander|| deell. [Bysproke - hemeliken openbaringe]. Halberstad. 1522
Content