Title / Description
Jan Boendale, ook geheeten Jan de Clerc : zijn leven, zijne werken en zijn tijd / door H. Haerynck. Gent : Eliaert, Siffer, 1888