Titel / Beschreibung
Feestbundel ter gelegenheid zijner veertigjarige ambtsbediening op den 28 november 1889 aangeboden aan Matthias de Vries door zijne leerlingen. Utrecht : Beijers, 1889