Titel / Beschreibung
Van den vos Reynaerde : opnieuw naar het Comburgsche handschrift uitgegeven met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst : . [Tekst] / door F. Buitenrust Hettema en J.W. Muller. Zwolle. [1903]