Title / Description
Theophilus : Middelnederlandsch gedicht der XIVde eeuw / op nieuw uitg. door J. Verdam. Amsterdam : Van Munster, 1882