Title / Description
Nederland, zijne provinciën en koloniën : land en volk / beschreven door J. Kuyper. Leeuwarden : Suringar, 1866