Title / Description
Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte : over de tweede helft der achttiende en het begin der negentiende eeuw / medegedeeld door H. van A. Tiel : Campagne, 1882