Title / Description
De heimelijkheid der heimelijkheden : dichtwerk, toegekend aan Jacob van Maerlant / met eene inl. en aanteekeningen uitg. door J. Clarisse. Dordrecht : Blussé en Van Braam, 1838