Title / Description
Gedenkboek van Nederlands moed en trouw gedurende den Belgischen opstand / door N. G. van Kampen. Haarlem : Bohn, 1834