Title / Description
De staatsman Sicco van Goslinga, grietman van Franekeradeel / door Gerard Marie Slothouwer. 's-Gravenhage : Nijhoff, 1885