Titel / Beschreibung
Staatkundige geschriften : betreffende eenige gewigtige gebeurtenissen in de Vereenigde Nederlanden, gedurende de jaren MDCCLXXXVI, MDCCLXXXVII, en vervolgens : 3 / van Herm. Tollius. 's-Gravenhage. 1816