Titel / Beschreibung
Staatkundige geschriften : betreffende eenige gewigtige gebeurtenissen in de Vereenigde Nederlanden, gedurende de jaren MDCCLXXXVI, MDCCLXXXVII, en vervolgens / van Herm. Tollius. 's-Gravenhage : Allart, 1814