Title / Description
Leydens wee en zegepraal : 1573 - 1574 / door W. J. Hofdijk. Leiden : Van Santen, 1874