Title / Description
De patriottentijd : hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden : 2. 1784 - 1786 / door H. T. Colenbrander. 's-Gravenhage. 1898