Title / Description
De patriottentijd : hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden : 3. 1786 - 1787 / door H. T. Colenbrander. 's-Gravenhage. 1899